Quan Ly Du An (#18314)
Category: Real Estate/ Construction
Salary: $2.000
Description:

Khách hàng của chúng tôi là một tập đoàn lớn của Việt Nam, hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí quản lý dự án

Mô tả công việc:

Điều hành hoạt động hàng ngày, phụ trách toàn bộ công việc của Ban QLDA, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc /Chủ tịch HĐQT và trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban QLDA

 

Yêu cầu chung:

 

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về địa chỉ: cv@ledsearch.vn với tiêu đề “QLDA #18314”