Ke toan truong (#19314)
Category: Accounting/Finance/Audit
Salary: $1.500
Description:

Khách hàng của chúng tôi là một tập đoàn lớn của Việt Nam, hiện đang cần tuyển ứng viên cho vị trí trưởng phòng kế toán

 

Mô tả công việc:

Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn

Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần , theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả .

 

Yêu cầu chung:

 

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi về địa chỉ: cv@ledsearch.vn với tiêu đề “KTT #19314”